Zasady rezerwacji

Rezerwacja jest umową której wykonanie zabezpieczone jest opłatą rezerwacyjną.
Przed dokonaniem rezerwacji należy:

–  zapoznać się z zasadami rezerwacji oraz regulaminem pobytu

–  uzgodnić dokładny termin pobytu z podaniem ilości osób w domku

–  opłata jest pobierana za domek a za każdą dodatkową osobę powyżej    siedmiu  lub    pięciu osób w domku jest  dopłata 30zł.

Umowa o najem domku zwana dalej „Umową” nie wymaga zawarcia jej w formie pisemnej.    Potwierdzeniem jej zawarcia jest wniesienie kaucji (zaliczki) na poczet rezerwacji    pobytu. Kaucja (zaliczka) jako suma pieniężna, wpłacona zostaje tytułem    zobowiązania pobytu i stanowić może odszkodowanie w razie niedopełnienia    zobowiązania.

Rezerwacja obowiązuje od trzeciego dnia roboczego od dnia dokonania wpłaty na    rachunek bankowy lub przekazem pocztowym. W przypadku braku dokonania wpłaty    kaucji( zaliczki) na rachunek bankowy (przekaz pocztowy)w ciągu  3 dni od dnia    wstępnej rezerwacji – rezerwację wstępną uważa się za nieobowiązującą.

Wysokości kaucji (zaliczki) wnoszonej na poczet rezerwacji w Ośrodku wynosi 30%    kosztu pobytu.

Pozostała kwota za cały pobyt płatna jest  w dniu przyjazdu.

Dokonanie opłaty rezerwacyjnej jest jednoznaczne z akceptacją “Zasad Rezerwacji ”    oraz Regulaminem Pobytu”

W przypadku rezygnacji z pobytu opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi, ale stanowi    zadośćuczynienie za utracone korzyści z tytułu niewykorzystanego noclegu.

W przypadku rezygnacji z pobytu wcześniej niż 30 dni przed datą przyjazdu istnieje    możliwość wykorzystania opłaty rezerwacyjnej w ciągu 1 roku  od daty rezygnacji.

Chęć otrzymania faktury należy zgłosić przy rezerwacji.

Faktura może być wystawiona  na osobę która dokonała rezerwacji i przebywa  na  wypoczynku.

 

 

Niniejsze warunki stanowią integralną część regulaminu ośrodka wypoczynkowego  -DUET-